Turun yliopiston lippu

Tekijä(t):Eric O. W. Ehrström Ajankohta:1922 Tekniikka:silkki Koko:110 x 132 cm

Eric O. W. Ehrströmin suunnitteleman lipun rahoittivat keräyksellä ja valmistivat porilaiset naiset; 16-henkinen lipputoimikunta muodostui kokonaan naisista, ja vaativan kultalankaompelun toteutti neiti Anna Sumelius (1893–1979) Porista. Asiantuntijalautakunta, jonka jäseninä olivat professori Armas Lindgren, tohtori Juhani Rinne ja professori Emil Wikström, hyväksyi suunnitelman 29.10.1921, minkä kansleri E. N. Setälä vahvisti konsistorin kokouksessa 3.11.1921. Lippu valmistui jo vuonna 1922 mutta luovutettiin yliopistolle 27.5.1926 ja vihittiin käyttöön yliopiston vihkiäisissä 12.5.1927.

Lipun keskusaiheena on Ehrströmin piirtämä Turun yliopiston siipisoihtutunnus vaakunakilvellä, jota ympäröi seppeleaihe sekä kymmenen heraldista ruusua.

Turun Suomalainen Yliopistoseura lahjoitti alkuperäisen lipun konservoinnin ja vitriinin, johon se sijoitettiin vuosijuhlaksi 17.2.1998, sekä sen mallin mukaan vuosina 1998–1999 teetetyn uuden kulkuelipun. Konservointi tehtiin Turun maakuntamuseon kirkkotekstiilien osastolla Mirja Fröbergin johdolla.

Eric ”Bucklan” O. W. Ehrström (1881–1934) opiskeli lyhyesti Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa (1899) ja Akseli Gallen-Kallelan yksityisoppilaana Ruovedellä (1899–1900) perehtyen ennen muuta grafiikan tekoon ja suuntautuen pian taideteollisuuteen. Hän teki myöhemmin opintomatkoja Pariisiin ja Wieniin. Oman monipuolisen tuotantonsa ja taideteollisuusyrittäjänä toimimisensa ohella hän opetti Taideteollisuuskeskuskoulussa ja työskenteli Suomen Taideyhdistyksen konservaattorina. Hän oli arkkitehti Armas Lindgrenin pitkäaikainen yhteistyökumppani ja toimi tämän kanssa myös Turun Suomalaisen Yliopiston kaunistamiseksi perustetussa komiteassa. Hän suunnitteli yliopistolle siipisoihtutunnuksen ja lipun lisäksi muun muassa rehtorinviitan sekä valaistusesineitä ja lattiaryijyn kansliahuoneeseen.

Tutta Palin 2024

Hagelstam, Katja, Tuija Möttönen, Kati Kivimäki ja Anna-Lisa Amberg, toim. Eric O. W. Ehrström (1881–1934). Helsinki: Kustannus W. Hagelstam, 1998.

Hänninen, Helena, toim. Olli & Bucklan. Olga Gummerus-Ehrström ja Eric O. W. Ehrström. Serlachius-museoiden julkaisuja 57. Helsinki: Parvs, 2019.

Jäntere, Kaarlo. Turun yliopiston perustaminen. Helsinki: Oy. Suomen kirja, 1942.

Konsistorin kokouksen pöytäkirja, 3.11.1921.

Ojanen, Marjatta. ”Porin naiset hankkivat yliopistolle lipun”. Satakunnan Kansa, 8.4.1984.

”Porin naiset ja Turun suomalaisen yliopiston lippu”. Satakunnan Kansa, 9.1.1922.

”Turun Suomalainen Yliopisto vihittiin eilen suurin juhlallisuuksin. Arvokas, onnistunut sivistysjuhla vanhassa kulttuurikaupungissa. Uusia, huomattavia lahjoituksia yliopistolle. Satakunnan Kansan Turkuun lähettämän edustajan kuvaus”. Satakunnan Kansa, 13.5.1927.

Turun Yliopiston Vuosikirja 1927. Turku: Turun Yliopisto, 1928.