Lönnrot ja Kalevalan laulajat

Tekijä(t):Akseli Gallen-Kallela Ajankohta:1913 Tekniikka:öljy kankaalle Koko:78 x 146 cm

Akseli Gallen-Kallela ilmoitti Kalevalan päivänä 28.2.1923 yliopiston rehtorille lahjoittavansa suurehkon maalauksensa, joka esitti Elias Lönnrotia kuuntelemassa runonlaulajaa. Lahjoitus mainitaan konsistorin pöytäkirjassa 2.2.1924. Kyse oli seinämaalausluonnoksesta, jonka hieman alustavampi, pienikokoisempi versio (1912, Kansallisgalleria A III 2154) oli huhtikuussa 1913 jo hyväksytty Helsingin yliopiston juhlasalia varten. Taiteilija jatkoi ensin luonnostelua mutta jätti kuitenkin tilauksen toteuttamatta kiivaan ruotsinmielisen polemiikin seurauksena sekä mahdollisesti osin siksi että oli vuonna 1911 joutunut taidepoliittiseen kiistasuhteeseen toisen seinämaalauksen tekijän Eero Järnefeltin kanssa. Vastustajien perusteena oli, ettei aihe liittynyt yliopistoon, mutta Helsingin yliopiston konsistori oli ollut tilaamaansa asiantuntijalausuntoon nojaten eri mieltä: Lönnrot keräsi muinaisuutta koskevaa tietoa modernia tiedettä ennakoivin kenttätyömenetelmin. Samalla suomenkielinen perintö omaksuttiin osaksi kansallista sivistystä. V. A. Koskenniemi ilmaisi rehtorina vuonna 1925 Turun Suomalaisen Yliopiston voivan nimenomaisesti olla ylpeä siitä, että sillä oli juhlasalinsa seinällä ”suurimmalta suomalaiselta maalarilta taulu, jolla on tämä historia takanaan”.

Lönnrot istuu maalauksessa muistiinpanovälineineen aamun sarastuksessa iäkkään runonlaulajan ja nuotiosta huolehtivan nuorukaisen seurassa. Diptyykin toisessa kentässä nähdään kalevalaisia hahmoja rantautumassa veneellään. Taiteilija oli kypsytellyt aihetta eri yhteyksissä 1880–1890-luvuilta alkaen. Turun Suomalaisessa Yliopistossa teos otettiin kiitollisuudella vastaan ja sijoitettiin kunniapaikalle juhlasalin päätyseinälle kateederin yläpuolelle.

Suomenmielisyydestään tunnettu Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) oli ollut vuodesta 1917 alkaen kutsuttuna jäsenenä Turun Suomalaisen Yliopistoseuran ensimmäisessä hoitokunnassa. Hän palasi uransa aikana useasti kalevalaisiin aiheisiin. Hänen kuvittamansa Koru-Kalevala oli ilmestynyt lahjoitusta edeltäneenä vuonna 1922.

Tutta Palin 2024

Hirn, Yrjö. ”Lönnrot ja Gallen-Kallela”. Kalevalaseuran vuosikirja 5, 43–47. Porvoo: WSOY, 1925.

Konsistorin kokouksen pöytäkirja, 2.2.1924.

Koskenniemi, V. A. ”Kallela-kirja”. Uusi Aura, 1.1.1925.

Okkonen, Onni. A. Gallen-Kallela. Elämä ja taide. Suomen tiedettä n:o 6. Porvoo: WSOY, 1949.

”Taidelahjoituksia Turun yliopistoille”. Uusi Suomi, 2.3.1923.